«برگزاری جلسه استفتائات معظم له در بیمارستان» معظم له در دیدار رییس و مسؤولان کمیته امداد امام خمینی(ره) پاسخ معظم له به سوال چرا پیاده روی اربعین؟ انس با خدا آفت شجاعت وحدت در حج

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 777

درس 1: 1393/06/19

0 0 777
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 719

درس 2: 1393/06/22

0 0 719
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 713

درس 3: 1393/06/23

0 0 713
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 768

درس 4: 1393/06/24

2 0 768
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 392

درس 5: 1393/06/25

0 0 392
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 439

درس 6: 1393/06/26

0 0 439
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 417

درس 7: 1393/06/29

0 0 417
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 421

درس 8: 1393/06/30

0 0 421
یکشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 441

درس 9: 1393/06/31

0 0 441
دوشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 427

درس 10: 1393/07/01

0 0 427
سه شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 425

درس 11: 1393/07/02

0 0 425
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 483

درس 12: 1393/07/05

0 0 483
شنبه
Makarem.ir 5 سال قبل