رد شایعات مطرح شده پیرامون تجارت شکر ، سهام شرکت قند دزفول و ارتباط معظم له با آقای مدلل باید امکانات لازم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای مجازی ملی از سوی دستگاه های ذیربط فراهم شود بی تفاوتی مسؤولين نسبت به فضای مجازی مایه تاسف است/ ایران کشوری اسلامی است نه سکولار تخلفات کلان سبب بدبینی مردم می شود تسلیت شهادت طلبه همدانی مولا علی علیه السلام و نهج البلاغه همچنان در جامعه مظلوم است

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 730

درس 1: 1393/06/19

0 0 730
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 663

درس 2: 1393/06/22

0 0 663
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 668

درس 3: 1393/06/23

0 0 668
یکشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 715

درس 4: 1393/06/24

2 0 715
دوشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 334

درس 5: 1393/06/25

0 0 334
سه شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 380

درس 6: 1393/06/26

0 0 380
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 365

درس 7: 1393/06/29

0 0 365
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 367

درس 8: 1393/06/30

0 0 367
یکشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 394

درس 9: 1393/06/31

0 0 394
دوشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 379

درس 10: 1393/07/01

0 0 379
سه شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 372

درس 11: 1393/07/02

0 0 372
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 427

درس 12: 1393/07/05

0 0 427
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل