تحویل مستندات چاپ کتاب مستهجن به وزیر بهداشت نمکی توسط معظم له داد مردم از گرانی ها بلند است | قوه قضاییه قاطعانه با قاچاق و سوء استفاده های مالی برخورد کند آغاز به کار بعثه معظّم له در مدینه منوّره از امروز 1 مرداد ماه دشمنان در مقابل انقلاب راه به جایی نخواهند برد | عوامل تزلزل داخلی است دیدار رؤسای دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دیدار اساتید، مسئولان و دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

سال 94-93

صوت 159

درس 1: 1393/06/19
0 0 758

درس 1: 1393/06/19

0 0 758
چهارشنبه
Makarem.ir 5 سال قبل
درس 2: 1393/06/22
0 0 698

درس 2: 1393/06/22

0 0 698
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 3: 1393/06/23
0 0 695

درس 3: 1393/06/23

0 0 695
یکشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 4: 1393/06/24
2 0 740

درس 4: 1393/06/24

2 0 740
دوشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 5: 1393/06/25
0 0 364

درس 5: 1393/06/25

0 0 364
سه شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 6: 1393/06/26
0 0 410

درس 6: 1393/06/26

0 0 410
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 7: 1393/06/29
0 0 393

درس 7: 1393/06/29

0 0 393
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 8: 1393/06/30
0 0 394

درس 8: 1393/06/30

0 0 394
یکشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 9: 1393/06/31
0 0 420

درس 9: 1393/06/31

0 0 420
دوشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 10: 1393/07/01
0 0 405

درس 10: 1393/07/01

0 0 405
سه شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 11: 1393/07/02
0 0 400

درس 11: 1393/07/02

0 0 400
چهارشنبه
Makarem.ir 4 سال قبل
درس 12: 1393/07/05
0 0 463

درس 12: 1393/07/05

0 0 463
شنبه
Makarem.ir 4 سال قبل