اطلاع رسانی در کنگره مهم است سخنرانی معظم له در پیش نشست های کنگره جلسه اول در محضر مرجعیت/تشکر دکتر رضایی و بیان معظم له در مورد احساس مسولیت اعضا وظایف حوزه علمیه فعالیت بیشتر در حوزه های علمیه علت حمله به مذهب توسط دشمنان

سال 94-93

درس 11: 1393/07/02

3 سال قبل
0 335 0

Video: درس 11: 1393/07/02

چهارشنبه
چهارشنبه

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر