اهم مطالب مطرح شده در دیدار رییس قوه قضاییه با آیت الله العظمی مکارم شیرازی تحویل مستندات چاپ کتاب مستهجن به وزیر بهداشت نمکی توسط معظم له داد مردم از گرانی ها بلند است | قوه قضاییه قاطعانه با قاچاق و سوء استفاده های مالی برخورد کند آغاز به کار بعثه معظّم له در مدینه منوّره از امروز 1 مرداد ماه دشمنان در مقابل انقلاب راه به جایی نخواهند برد | عوامل تزلزل داخلی است دیدار رؤسای دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

آموزش احکام

ویدئو 30

موشن گرافی مبطلات روزه 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 275

موشن گرافی مبطلات روزه 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 275

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی نیت روزه 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 137

موشن گرافی نیت روزه 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 137

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان نیت روزه 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی نیت روزه 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 135

موشن گرافی نیت روزه 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 135

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان نیت روزه 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی نیت روزه 3  + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 131

موشن گرافی نیت روزه 3 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 131

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان نیت روزه 3  + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی مبطلات روزه 2+ ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 129

موشن گرافی مبطلات روزه 2+ ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 129

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 2+ ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی مبطلات روزه 3 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 122

موشن گرافی مبطلات روزه 3 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 122

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 3 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی مبطلات روزه 4 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 135

موشن گرافی مبطلات روزه 4 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 135

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 4 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی مبطلات روزه 5 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 139

موشن گرافی مبطلات روزه 5 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 139

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 5 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی مبطلات روزه 6 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 136

موشن گرافی مبطلات روزه 6 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 136

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 6 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن مبطلات روزه 7 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 125

موشن مبطلات روزه 7 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 125

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان مبطلات روزه 7 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن گرافی قضا و کفاره 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 116

موشن گرافی قضا و کفاره 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 116

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان قضا و کفاره 1 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل
موشن قضا و کفاره 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز
0 0 118

موشن قضا و کفاره 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

0 0 118

@makarem_eshareh
طرحی جدید از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله) موشن گرافی آموزش احکام رمضان قضا و کفاره 2 + ترجمه به زبان اشاره ویژه ناشنوایان عزیز

Makarem.ir 155 روز قبل