جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

مناسبتها

ویدئو 8

روضه حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 1004

روضه حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 1004
Makarem.ir 1 سال قبل
احترام به همسر ترجمه به زبان اشاره
0 0 720

احترام به همسر ترجمه به زبان اشاره

0 0 720
Makarem.ir 1 سال قبل
نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 740

نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 740
Makarem.ir 1 سال قبل
نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره
0 0 792

نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها ترجمه به زبان اشاره

0 0 792
Makarem.ir 1 سال قبل
مستند ناشنوایان - قسمت سوم
0 0 800

مستند ناشنوایان - قسمت سوم

0 0 800
Makarem.ir 1 سال قبل
مستند ناشنوایان - قسمت چهارم
0 0 889

مستند ناشنوایان - قسمت چهارم

0 0 889
Makarem.ir 1 سال قبل

آموزش احکام

ویدئو 30

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره
0 0 556

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره

0 0 556
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره
0 0 440

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت اول - ترجمه به زبان اشاره

0 0 440
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 457

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 457
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 405

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - نیت - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 405
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 395

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت دوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 395
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره
0 0 348

موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت سوم - ترجمه به زبان اشاره

0 0 348
Makarem.ir 1 سال قبل

قرآن

ویدئو 6

سوره عادیات به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 269

سوره عادیات به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 269
Makarem.ir 75 روز قبل
سوره حمد به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 262

سوره حمد به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 262
Makarem.ir 89 روز قبل
سوره اخلاص به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 248

سوره اخلاص به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 248
Makarem.ir 89 روز قبل
سوره کوثر به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 298

سوره کوثر به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 298
Makarem.ir 82 روز قبل
سوره فلق به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 264

سوره فلق به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 264
Makarem.ir 82 روز قبل
سوره ناس به همراه ترجمه به زبان اشاره
0 0 313

سوره ناس به همراه ترجمه به زبان اشاره

0 0 313
Makarem.ir 82 روز قبل

ادعیه و زیارات

ویدئو 8

زیارت آل یاسین با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 554

زیارت آل یاسین با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 554
Makarem.ir 152 روز قبل
دعای مجیر با صدای استاد سماواتی با ترجمه زبان اشاره
0 0 510

دعای مجیر با صدای استاد سماواتی با ترجمه زبان اشاره

0 0 510
Makarem.ir 136 روز قبل
دعای توسل با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 567

دعای توسل با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 567
Makarem.ir 164 روز قبل
دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 529

دعای عهد با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 529
Makarem.ir 167 روز قبل
زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره
0 0 657

زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند با ترجمه زبان اشاره

0 0 657
Makarem.ir 173 روز قبل
بخش سلام زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ترجمه زبان اشاره
0 0 617

بخش سلام زیارت عاشورا با صدای استاد فرهمند ترجمه زبان اشاره

0 0 617
Makarem.ir 180 روز قبل