اخلاق حسنه گام دوم انقلاب کلامی پیرامون حلول ماه رجب زمینه ساز ظهور مشکلات دستگاه قضا چهله حکمت

خیارات

ویدئو 206

روز مادر مبارک باد
0 0 11821 102

روز مادر مبارک باد

0 0 11821
حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
 
الْزَمْ رِجْلَها، فَإنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أقْدامِها، و الْزَمْ رِجْلَها فَثَمَّ الْجَنَّةَ؛
 

 

همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمت‌های بهشتی خواهد بود.

 
کنزل العمّال، ج 16، ص 462، ح 45443
Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 237 1912

درس خارج فقه

0 0 237

 درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.10.27

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 246 1817

درس خارج فقه

0 0 246

 درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.10.20

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 413 1876

درس خارج فقه

0 0 413

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.10.26

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 223 1707

درس خارج فقه

0 0 223

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.09.12

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 206 1671

درس خارج فقه

0 0 206

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.09.11

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 205 2042

درس خارج فقه

0 0 205

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1397.02.19

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 153 1780

درس خارج فقه

0 0 153

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1397.02.16

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 177 1760

درس خارج فقه

0 0 177

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1397.02.17

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 190 1497

درس خارج فقه

0 0 190

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1397.02.18

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 283 1883

درس خارج فقه

0 0 283

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.09.22

Makarem.ir 1 سال قبل
درس خارج فقه
0 0 210 1806

درس خارج فقه

0 0 210

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.12.23

Makarem.ir 1 سال قبل