حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر علوم و معاونان معرفی مرکز حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله) رد شایعات مطرح شده پیرامون تجارت شکر ، سهام شرکت قند دزفول و ارتباط معظم له با آقای مدلل باید امکانات لازم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای مجازی ملی از سوی دستگاه های ذیربط فراهم شود بی تفاوتی مسؤولين نسبت به فضای مجازی مایه تاسف است/ ایران کشوری اسلامی است نه سکولار تخلفات کلان سبب بدبینی مردم می شود

احکام روزه

ویدئو 30

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-مسائل متفرقه
0 0 605

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-مسائل متفرقه

0 0 605
Makarem.ir 148 روز قبل
موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-روزه های حرام و باطل
0 0 510

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-روزه های حرام و باطل

0 0 510
Makarem.ir 148 روز قبل
موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-روزه های مکروه و مستحب
0 0 388

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-روزه های مکروه و مستحب

0 0 388
Makarem.ir 148 روز قبل
موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش اول: نیت -قسمت اول
0 0 24706

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش اول: نیت -قسمت اول

0 0 24706
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش اول: نیت -قسمت دوم
1 0 18248

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش اول: نیت -قسمت دوم

1 0 18248
Makarem.ir 1 سال قبل
موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش اول: نیت -قسمت سوم
1 0 12308

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش اول: نیت -قسمت سوم

1 0 12308
Makarem.ir 1 سال قبل

احکام مسافر

ویدئو 2

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش چهارم: روزه مسافر - قسمت اول
0 0 416

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش چهارم: روزه مسافر - قسمت اول

0 0 416
Makarem.ir 206 روز قبل
موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش چهارم: روزه مسافر - قسمت دوم
0 0 437

موشن گرافیک آموزش احکام- احکام روزه-بخش چهارم: روزه مسافر - قسمت دوم

0 0 437
Makarem.ir 206 روز قبل