دیدار اساتید، مسئولان و دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر علوم و معاونان معرفی مرکز حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله) رد شایعات مطرح شده پیرامون تجارت شکر ، سهام شرکت قند دزفول و ارتباط معظم له با آقای مدلل باید امکانات لازم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای مجازی ملی از سوی دستگاه های ذیربط فراهم شود بی تفاوتی مسؤولين نسبت به فضای مجازی مایه تاسف است/ ایران کشوری اسلامی است نه سکولار

زکات

تصویر 23

احکام نموداری زکات - صفحه 1
1 0 4

احکام نموداری زکات - صفحه 1

1 0 4
احکام نموداری زکات - صفحه 1
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 10
0 0 2

احکام نموداری زکات - صفحه 10

0 0 2
احکام نموداری زکات - صفحه 10
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 17
0 0 2

احکام نموداری زکات - صفحه 17

0 0 2
احکام نموداری زکات - صفحه 17
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 12
0 0 2

احکام نموداری زکات - صفحه 12

0 0 2
احکام نموداری زکات - صفحه 12
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 13
0 0 1

احکام نموداری زکات - صفحه 13

0 0 1
احکام نموداری زکات - صفحه 13
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 15
0 0 2

احکام نموداری زکات - صفحه 15

0 0 2
احکام نموداری زکات - صفحه 15
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 11
0 0 1

احکام نموداری زکات - صفحه 11

0 0 1
احکام نموداری زکات - صفحه 11
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 16
0 0

احکام نموداری زکات - صفحه 16

0 0
احکام نموداری زکات - صفحه 16
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 14
0 0

احکام نموداری زکات - صفحه 14

0 0
احکام نموداری زکات - صفحه 14
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 8
0 0 3

احکام نموداری زکات - صفحه 8

0 0 3
احکام نموداری زکات - صفحه 8
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 9
0 0

احکام نموداری زکات - صفحه 9

0 0
احکام نموداری زکات - صفحه 9
Makarem.ir 99 روز قبل
احکام نموداری زکات - صفحه 22
0 0 2

احکام نموداری زکات - صفحه 22

0 0 2
احکام نموداری زکات - صفحه 22
Makarem.ir 99 روز قبل