زندانیان مهریه اربعین سند عشق 5 چالش اهداء خون اربعین سند عشق 4 اربعین سند عشق 3 معظم له در ششمین همایش انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات حوزه

امت واحـــده

ویدئو 8

معصومین‌ خط‌ قرمز‌ ماست، کار‌ به‎ خط‎ قرمز نداشته باشید
0 0 1299 274

معصومین‌ خط‌ قرمز‌ ماست، کار‌ به‎ خط‎ قرمز نداشته باشید

0 0 1299

در این هفته گفتگو های زیاد در مورد سخنان یکی از مسولین که چرا دامنه نقد را به حریم معصومین کشانده اید شد. معصومین خط قرمز ماست و معصوم بودن آنها از خطا و اشتباه از مسلمات مذهب ماست، کار‌به‎خط‎قرمز نداشته باشید

Makarem.ir 321 روز قبل
تکفیر، با روح اسلام و بعثت پیامبران مخالف است
0 0 14652 01:45

تکفیر، با روح اسلام و بعثت پیامبران مخالف است

0 0 14652

امت واحده ؛ با موضوع: تکفیر، با روح اسلام و بعثت پیامبران مخالف است - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir

Makarem.ir 2 سال قبل
توسل، طبق قرآن و سنت ثابت جایز است
0 0 15108 01:59

توسل، طبق قرآن و سنت ثابت جایز است

0 0 15108

امت واحده ؛ با موضوع: توسل، طبق قرآن و سنت ثابت جایز است - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir

Makarem.ir 2 سال قبل
زیارت قبر پیامبر و بقیع یک سنت است
0 0 15035 01:45

زیارت قبر پیامبر و بقیع یک سنت است

0 0 15035

امت واحده ؛ با موضوع: زیارت قبر پیامبر و بقیع یک سنت است - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir

Makarem.ir 2 سال قبل
عزاداری برای امام حسین (علیه السلام)
0 0 15062 01:48

عزاداری برای امام حسین (علیه السلام)

0 0 15062

امت واحده ؛ با موضوع: عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir

Makarem.ir 2 سال قبل
علمای اهل سنت به زیارت قبور اولیا الله می روند
0 0 15477 01:07

علمای اهل سنت به زیارت قبور اولیا الله می روند

0 0 15477

امت واحده ؛ با موضوع: علمای اهل سنت به زیارت قبور اولیا الله می روند - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir

Makarem.ir 2 سال قبل
تبرک به آثار رسول الله (صلى الله عليه و آله)
0 0 18834 01:39

تبرک به آثار رسول الله (صلى الله عليه و آله)

0 0 18834

امت واحده ؛ با موضوع: تبرک به آثار رسول الله (صلى الله عليه و آله) - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir

Makarem.ir 2 سال قبل
تخریب قبور در فقه اهل سنت جایز نیست
0 0 14633 01:17

تخریب قبور در فقه اهل سنت جایز نیست

0 0 14633
امت واحده ؛ با موضوع: تخریب قبور در فقه اهل سنت جایز نیست - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی – makarem.ir
Makarem.ir 2 سال قبل