زندانیان مهریه اربعین سند عشق 5 چالش اهداء خون اربعین سند عشق 4 اربعین سند عشق 3 معظم له در ششمین همایش انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات حوزه

پیـمان غدیــر

ویدئو 54

پیمان غدیر  شماره 01
3 0 2121 04:42

پیمان غدیر شماره 01

3 0 2121
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
احتجاج ائمه اطهار(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه
4 0 2243 05:21

احتجاج ائمه اطهار(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه

4 0 2243
پیمان غدیر ؛ با موضوع: احتجاج ائمه اطهار(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه
0 0 2395 05:26

احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه

0 0 2395
پیمان غدیر ؛ با موضوع: احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام ابو حامد غزالی
0 0 2414 09:30

دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام ابو حامد غزالی

0 0 2414
پیمان غدیر ؛ با موضوع: دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام ابو حامد غزالی - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام شافعی
0 0 2643 03:59

دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام شافعی

0 0 2643
پیمان غدیر ؛ با موضوع: دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام شافعی - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
دلالت حدیث غدیربه امامت توسط سبط ابن جوزی
0 0 2414 11:08

دلالت حدیث غدیربه امامت توسط سبط ابن جوزی

0 0 2414
پیمان غدیر ؛ با موضوع: دلالت حدیث غدیربه امامت توسط سبط ابن جوزی - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب اهل سنت
0 0 2864 11:07

احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب اهل سنت

0 0 2864
پیمان غدیر ؛ با موضوع: احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب اهل سنت - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
استعمال کلمه ولی به عنوان خلیفه
0 0 2514 08:16

استعمال کلمه ولی به عنوان خلیفه

0 0 2514
پیمان غدیر ؛ با موضوع: استعمال کلمه ولی به عنوان خلیفه - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
شان نزول آیه ابلاغ در غدیر در مورد امامت حضرت علی (علیه السلام)
1 0 3115 06:14

شان نزول آیه ابلاغ در غدیر در مورد امامت حضرت علی (علیه السلام)

1 0 3115
پیمان غدیر ؛ با موضوع: شان نزول آیه ابلاغ در غدیر در مورد امامت حضرت علی (علیه السلام) - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 3 سال قبل
شان نزول آیه اکمال در مورد امامت حضرت علی در غدیر خم
0 0 1383 02:21

شان نزول آیه اکمال در مورد امامت حضرت علی در غدیر خم

0 0 1383
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان_غدیر دنبال کنید.
Makarem.ir 3 سال قبل
تبریک خلیفه دوم و نزول آیه اکمال در غدیر در شان حضرت علی
0 0 1342 10:45

تبریک خلیفه دوم و نزول آیه اکمال در غدیر در شان حضرت علی

0 0 1342
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان_غدیر دنبال کنید.
Makarem.ir 3 سال قبل
شان نزول آیه ابلاغ در مورد امامت حضرت علی در غدیر
0 0 1461 11:40

شان نزول آیه ابلاغ در مورد امامت حضرت علی در غدیر

0 0 1461
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان_غدیر دنبال کنید.
Makarem.ir 3 سال قبل