جشن عید غدیر در نقاط مختلف کشور مخصوصا مناطق محروم توسط  موسسه خیریه- فرهنگی مسجد و مدرسه 110 دلیل لفظی ولایت فقیه حدیث 6 باب یک کتاب امر به معروف جلد 11 ص  359 رفع شبهه معظم له در مورد طب اسلامی و دیدار ایشان با وزیر بهداشت حاکم شرع می تواند تجارت اموال غیب و قصر را نیز بکند؟ دعای معظم له برای مسافرین بر و بحر چرایی لزوم انتخابات برای ولی فقیه؟

احکام شرکت

ویدئو 115

 احکام شرکت - جلسه 121 - 96/02/04
0 0 1070

احکام شرکت - جلسه 121 - 96/02/04

0 0 1070
Makarem.ir 1 سال قبل
 احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30
0 0 1020

احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30

0 0 1020
Makarem.ir 1 سال قبل
 احکام شرکت - جلسه 120 - 96/02/02
0 0 1008

احکام شرکت - جلسه 120 - 96/02/02

0 0 1008
Makarem.ir 1 سال قبل
 احکام شرکت - جلسه 122 - 96/02/06
0 0 836

احکام شرکت - جلسه 122 - 96/02/06

0 0 836
Makarem.ir 1 سال قبل
 احکام شرکت - جلسه 123 - 96/02/09
0 0 1204

احکام شرکت - جلسه 123 - 96/02/09

0 0 1204
Makarem.ir 1 سال قبل
 احکام شرکت - جلسه 124 - 96/02/11
0 0 1086

احکام شرکت - جلسه 124 - 96/02/11

0 0 1086
Makarem.ir 1 سال قبل