جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

بیانات و مواضع

مدح امیرالمومنین علی علیه السلام

201 روز قبل
0 457 134 0

Video: مدح امیرالمومنین علی علیه السلام

<p>شعر خوانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مدح امیرالمومنین علی علیه السلام<br /> گر مَنظر افلاک شود منزل تو.. /<br /> وز کوثر اگر سرشته باشد گِل تو.. /<br /> چون مهر علی نباشد اندر دل تو.. /<br /> مسکین تو و سعی ها بی حاصل تو.. /</p>

شعر خوانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مدح امیرالمومنین علی علیه السلام
گر مَنظر افلاک شود منزل تو.. /
وز کوثر اگر سرشته باشد گِل تو.. /
چون مهر علی نباشد اندر دل تو.. /
مسکین تو و سعی ها بی حاصل تو.. /

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر