جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

خمس

احکام نموداری خمس- صفحه 16

1 سال قبل
0 6 0

Video: احکام نموداری خمس- صفحه 16

احکام نموداری خمس- صفحه 16
احکام نموداری خمس- صفحه 16

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر