جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تقدیر از عزاداران حسینی تقدیر از راهپیمایان اربعین

درباره معظم له

آیت فقاهت؛ آشنایی با مسائل زمان

2 سال قبل
0 1656 49 0

Video: آیت فقاهت؛ آشنایی با مسائل زمان

<p>آگاهی به مسائل زمان، و طرق متعدد اطلاع از اخبار و رویدادها توسط معظم له</p>

آگاهی به مسائل زمان، و طرق متعدد اطلاع از اخبار و رویدادها توسط معظم له

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر