اهم مطالب مطرح شده در دیدار رییس قوه قضاییه با آیت الله العظمی مکارم شیرازی تحویل مستندات چاپ کتاب مستهجن به وزیر بهداشت نمکی توسط معظم له داد مردم از گرانی ها بلند است | قوه قضاییه قاطعانه با قاچاق و سوء استفاده های مالی برخورد کند آغاز به کار بعثه معظّم له در مدینه منوّره از امروز 1 مرداد ماه دشمنان در مقابل انقلاب راه به جایی نخواهند برد | عوامل تزلزل داخلی است دیدار رؤسای دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

شیعه و گسترش علوم

The International Congress on the Role of the Shi‘a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences

1 سال قبل
0 650 91 0

Video: The International Congress on the Role of the Shi‘a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences

<p>تیزر تبلیغاتی کنگره به زبان انگلیسی:</p> <p>کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه)</p> <p>المؤتمر الدولي لدور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية والنهوض بها.. تحت اشراف سماحة المرجع آية الله العظمى مكارم الشيرازي (حفظه الله)</p> <p>بین الاقوامی کانفرنس :اسلامی علوم کے ظہور اور توسیع میں شیعوں کا کردار زیر سرپرستی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله)</p> <p style="text-align: left;">Международный конгресс &quot;Роль шиитов в формировании и развитии исламских наук&quot; Под руководством Аятоллы Макарема Ширази</p> <p style="text-align: left;">The International Congress on the Role of the Shi&lsquo;a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences Under the supervision of Grand Ayatollah Makarem Shirazi</p> <p style="text-align: left;">&quot;İslam elmlərinin inkişafı və genişlənməsində şiə məktəbinin rolu&quot; m&ouml;vzusunda B&ouml;y&uuml;k mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin baş&ccedil;ılığı ilə Beynəlxalq Konqres</p> <p style="text-align: left;">Congreso Internacional sobre el Papel del Shi&iacute;smo en el Desarrollo y la Expansi&oacute;n de las Ciencias Isl&aacute;micas, bajo la Supervisi&oacute;n del Ayatol&aacute; Makarem Shirazi</p> <p style="text-align: left;">Congr&egrave;s international sur le r&ocirc;le du chiisme dans l&#39;&eacute;mergence et l&#39;expansion des sciences islamiques sous le patronage de l&#39;Ayatollah Ozma Makarem Shirazi</p> <p><br /> <a href="http://shia-congress.com/">سایت کنگره کلیک کنید</a></p> <p><a href="https://makarem.ir/VideoPlayer.aspx?mobile=1&amp;mid=408110">تیزر تبلیغی فارسی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی کلیک کنید</a></p>

تیزر تبلیغاتی کنگره به زبان انگلیسی:

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی تحت اشراف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه)

المؤتمر الدولي لدور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية والنهوض بها.. تحت اشراف سماحة المرجع آية الله العظمى مكارم الشيرازي (حفظه الله)

بین الاقوامی کانفرنس :اسلامی علوم کے ظہور اور توسیع میں شیعوں کا کردار زیر سرپرستی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله)

Международный конгресс "Роль шиитов в формировании и развитии исламских наук" Под руководством Аятоллы Макарема Ширази

The International Congress on the Role of the Shi‘a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences Under the supervision of Grand Ayatollah Makarem Shirazi

"İslam elmlərinin inkişafı və genişlənməsində şiə məktəbinin rolu" mövzusunda Böyük mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin başçılığı ilə Beynəlxalq Konqres

Congreso Internacional sobre el Papel del Shiísmo en el Desarrollo y la Expansión de las Ciencias Islámicas, bajo la Supervisión del Ayatolá Makarem Shirazi

Congrès international sur le rôle du chiisme dans l'émergence et l'expansion des sciences islamiques sous le patronage de l'Ayatollah Ozma Makarem Shirazi


سایت کنگره کلیک کنید

تیزر تبلیغی فارسی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی کلیک کنید

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر