جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

دشمن اصلی کیست؟

4 سال قبل
0 19848 163 0

Video: دشمن اصلی کیست؟

<p>تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند</p>

تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر