روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

شناخت جریان های افراطی و تکفیری

دشمن اصلی کیست؟

2 سال قبل
0 19329 02:43 6

Video: دشمن اصلی کیست؟

تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند
تکفیر سازمان دهی شده از غرب است و این افراد از روی عقیده نمیجنگند از روی دستور میجنگند

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر