شناخت جریان های افراطی و تکفیری

تلاش برای احیاء خلافت اسلامی

2 سال قبل
0 14117 03:12 0

Video: تلاش برای احیاء خلافت اسلامی

مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ دامن زدن به جریانهای تکفیری سیاست استکبار
مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ دامن زدن به جریانهای تکفیری سیاست استکبار

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر