شناخت جریان های افراطی و تکفیری

جریان های تکفیری در عصر حاضر

2 سال قبل
0 14281 03:18 0

Video: جریان های تکفیری در عصر حاضر

مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ پیدایش گروه سلفیه جهادی
مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ پیدایش گروه سلفیه جهادی

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر