İmam Məhdi (ə)

تصویر 6

İmam Məhdi - 1
0 0 82

İmam Məhdi - 1

0 0 82
Maddi qanunların gücsüzlərin halına yarayacağını və ədalətin yayılmasına rəvac verəcəyini fərz etsək belə, heç bir icra zəmanəti yoxdur, çünki bütün dəyərlərin maddi meyarlar əsasında təyin edildiyi bir atmosferdə – bir çox mənafe və maddi imkanların əldən çıxmasını tələb edən – ədalət mövzusunun güclülər üçün doğru-düzgün və məntiqli bir anlamı yoxdur. Buna görə də, belə atmosferlərdə güclülər deyil, yalnız zəiflər ədalət və bərabərlikdən dəm vururlar, yox, əgər mənəvi dəyərlər qüvvəyə minərsə, ədalət onlar üçün də, məna daşıyar. Baxmayaraq ki, ədalətin icrası zamanı öz mənafelərinin bir hissəsini əldən verirlər, amma əvəzində mənəvi dəyərə yiyələnirlər.
Makarem.ir 4 سال قبل
İmam Məhdi - 2
0 0 62

İmam Məhdi - 2

0 0 62
Tezliklə də bu böyük intizarın nə qədər qurucu olmasına şahid olacağıq.
Makarem.ir 4 سال قبل
İmam Məhdi - 3
0 0 157

İmam Məhdi - 3

0 0 157
“Qılınc” dedikdə hədislərdə nə nəzərdə tutulur..
Makarem.ir 4 سال قبل
İmam Məhdi-4
0 0 54

İmam Məhdi-4

0 0 54
Bəşəriyyətin xilaskarının intizarını çəkmək bütün dünyanın islahatı istiqamətində fikri, əxlaqi, maddi-mənəvi baxımdan tam hazır olmaq mənasındadır.
Makarem.ir 4 سال قبل
İmam Məhdi-5
0 0 395

İmam Məhdi-5

0 0 395
Həzrət Mehdinin (ə.c.) cahanşümul hakimiyyəti hər şeydən öncə hazır predmet və insani dəyərlərə möhtacdır
Makarem.ir 4 سال قبل
İmam Məhdi-5
0 0 66

İmam Məhdi-5

0 0 66
Həzrət Mehdi (ə.c.) inqilabının gerçəkləşməsi üçün ali, iradəli, çox güclü, məğlubedilməz, pak, və dərin düşüncəli şəxslərin olması qaçılmazdır.
Makarem.ir 4 سال قبل