Söhbətlər

ویدئو 21

İmanlı insanın niyyəti
0 0 6044 2:48

İmanlı insanın niyyəti

0 0 6044

Mömin bir insanın niyyəti həmişə əməlindən daha yaxşı olur.

Makarem.ir 2 سال قبل
Ərbəin ziyarəti
0 0 2496 4:58

Ərbəin ziyarəti

0 0 2496
İmam Hüseynin (ə) qırxında o həzrətin müqəddəs məqbərəsini ziyarət etmək üçün milyonlarla insan piyada Kərbəlaya doğru axışır. Bu böyük birliyə Məkarim Şirazinin də tövsiyələri var.
Makarem.ir 2 سال قبل
Toy məclislərini birləşdirmək
0 0 1312 01:01

Toy məclislərini birləşdirmək

0 0 1312

Yüzlərlə tələbənin bir gündə, sadə bir mərasimlə ailə həyatına başlaması toy xərclərinin azalmasına və gənclərin rahat evlənməsinə xidmət edir.

Makarem.ir 2 سال قبل
Vəhdət
0 0 4818 03:31

Vəhdət

0 0 4818

Sizinlə düşmən olmayanlarla hətta qeyri-müsəlmanlar olsa belə dostluq münasibəti qura bilərsiniz. Buna Quran ayələri dəlalət edir.

Makarem.ir 2 سال قبل
Dindarlıq əmin-amanlıqdır
0 0 2437 06:30

Dindarlıq əmin-amanlıqdır

0 0 2437

İnsanlar əgər inanclı olsalar cəmiyyət içində əmin-amanlıq və sabitlik yaradır. Əbulhəsən İsfahaninin dövründə baş vermiş bir hadisə buna misaldır.

Makarem.ir 2 سال قبل
Əhli-sünnə ilə dostluq
0 0 4020 02:54

Əhli-sünnə ilə dostluq

0 0 4020

İslam təriqətləri arasında birlik və dostluq var. Yalnız bir qrup azlıqla problem yaşayırıq. Onlar müsəlanlar, İslam, dünya və sabitlik üçün təhlükəlidir. Onlar hamını kafir bilir.

Makarem.ir 2 سال قبل
Təfriqəçilik
0 0 2255 1:32

Təfriqəçilik

0 0 2255

Müsəlmanlar arasında təfriqə və düşmənçilikdən söz açılır.

Makarem.ir 2 سال قبل
Transplantasiya
0 0 1575 01:10

Transplantasiya

0 0 1575

Beyin ölümü zamanı bədən üzvlərini digərlərinə verməyin şəriət baxımından eybi yoxdur.

Makarem.ir 2 سال قبل
Zaman keçdikcə din dəyişərmi?
0 0 1423 06:23

Zaman keçdikcə din dəyişərmi?

0 0 1423

İnsan cəmiyyəti daim dəyişməkdə və inkişafdadır. Necə ola bilər ki, hər şey dəyişərkən din sabit və dəyişməz qalır.

Makarem.ir 2 سال قبل
Möhürə səcdə
0 0 1732 03:00

Möhürə səcdə

0 0 1732

Namazda torpağa səcdə etmək lazımdır. Əhli-sünnətdən olan elm əhlinin Qurani-Kərimdəm başa düşdüyü bu məsələ maraqlıdır.

Makarem.ir 2 سال قبل
Nəhs günlər və yaxud günlərin nəhsliyi
0 0 1269 8:15

Nəhs günlər və yaxud günlərin nəhsliyi

0 0 1269

Çox vaxt görürük ki, insanlar işləri düz gətirməyəndə onu günün, zamanın və s. nəhsliyi adlandırırlar...

Makarem.ir 2 سال قبل
Nəsuh tövbəsi nə deməkdir?
0 0 6087 7:44

Nəsuh tövbəsi nə deməkdir?

0 0 6087
Həqiqi tövbənin mahiyyətini İmam Hadinin (ə) məktubu açıqlayır.
Makarem.ir 2 سال قبل