Zorix Protestant kilsəsinin rəisinin Ali məqamlı mərcəyi-təqlidlə görüşü

صوت 0