Əli ibn Əbutalib korpusunun yüksək vəzifəli zabit və komandirləri ilə görüş

صوت 0