Video: QƏMƏ VURMA -2

<p dir="ltr"><span style="font-size:16px;">Burada yanlış qəmə vurma ənənəsində Qərb d&ouml;vlətlərinin izindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır.</span></p>