Video: Qəmə vurma - 2

<p dir="ltr">Burada yanlış qəmə vurma ənənəsində Qərb d&ouml;vlətlərinin izindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır.</p>