Video: Qəmə vurma - 2

Burada yanlış qəmə vurma ənənəsində Qərb dövlətlərinin izindən söhbət açılır.