Video: KAMİL İMAN 3

<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;">Hədisdə kamil imanın &uuml;&ccedil; əlamətindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır. Burada 3-ci əlamətə toxunulur.</span></p>