Video: Kamil iman 2

<p>Hədisdə kamil imanın &uuml;&ccedil; əlamətindən s&ouml;hbət a&ccedil;ılır. Burada 2-ci əlamətə toxunulur.</p>