Video: İmanlı insanın niyyəti

Mömin bir insanın niyyəti həmişə əməlindən daha yaxşı olur.