Video: LA İLAHƏ İLLƏLAH - CÜMLƏSİNİN ƏTRAFINA TOPLAŞAQ (10)

<article class="Comment dr tr mb5 lh2 pr5" itemprop="des c r i p tion"> <p dir="ltr">Video &ccedil;arxda m&uuml;səlmanların ixtilafından və ikitirəliyindən bəhs edilir. Kitabımız bir, qibləmiz bir, peyğəmbərimiz bir olarkən yenə də &quot;şirk&quot; ittihamı ilə m&uuml;səlmanlara ləkə vuranlar var.</p> </article>