جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام حمایت از کالای ایرانی تقدیر از عزاداران حسینی تقدیر از راهپیمایان اربعین پیام تسلیت معظم له به مناسبت رحلت حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی (قدس سره)

مکتب قم معاصر

7 روز قبل
0 63 58 0

Video: مکتب قم معاصر

<p dir="RTL">آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نگارش&zwnj; کتابی مهم به&zwnj; نام&zwnj; &laquo;درر الفوائد&raquo; که&zwnj; به&zwnj; داشتن&zwnj; سبک&zwnj; بدیع&zwnj; و طرح&zwnj; جدید اشتهار یافت، مکتب اصولی قم را شکل داد.</p> <p dir="RTL">ساده&zwnj; نگاری مباحث&zwnj; اصولی و دوری از پیچیده&zwnj; ساختن&zwnj; مباحث&zwnj; و اجتناب&zwnj; از اغلاق&zwnj;، زدودن&zwnj; دقت های&zwnj; فلسفی و عقلی محض&zwnj; از مباحث&zwnj; اصول و جایگزین&zwnj; کردن&zwnj; بنای عقلا و عرف&zwnj; خردمندان&zwnj; در ساختار قواعد اصولی و ارائۀ راهکارهای عرفی منطبق&zwnj; با ذوق&zwnj; سلیم&zwnj; در مبانی استنباط&zwnj; احکام&zwnj; شرعیه&zwnj;، برخوردی نو با مباحث&zwnj; عمیق&zwnj; و مشکل اصول&zwnj; و طرح&zwnj; استدلالات&zwnj; جدید برای اثبات&zwnj; رأی مختار، از ویژگی&shy;های عمدۀ این&zwnj; مکتب&zwnj; اصولی به شمار می آید.</p>

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نگارش‌ کتابی مهم به‌ نام‌ «درر الفوائد» که‌ به‌ داشتن‌ سبک‌ بدیع‌ و طرح‌ جدید اشتهار یافت، مکتب اصولی قم را شکل داد.

ساده‌ نگاری مباحث‌ اصولی و دوری از پیچیده‌ ساختن‌ مباحث‌ و اجتناب‌ از اغلاق‌، زدودن‌ دقت های‌ فلسفی و عقلی محض‌ از مباحث‌ اصول و جایگزین‌ کردن‌ بنای عقلا و عرف‌ خردمندان‌ در ساختار قواعد اصولی و ارائۀ راهکارهای عرفی منطبق‌ با ذوق‌ سلیم‌ در مبانی استنباط‌ احکام‌ شرعیه‌، برخوردی نو با مباحث‌ عمیق‌ و مشکل اصول‌ و طرح‌ استدلالات‌ جدید برای اثبات‌ رأی مختار، از ویژگی­های عمدۀ این‌ مکتب‌ اصولی به شمار می آید.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر