جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

بیانات و مواضع

مقایسه منکرات

1 سال قبل
0 276 82 0

Video: مقایسه منکرات

<p>مقایسه منکرات با هم مانند مقایسه بیماری ها با یکدیگر است.</p>

مقایسه منکرات با هم مانند مقایسه بیماری ها با یکدیگر است.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر