روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

درس خارج فقه

16 روز قبل
0 16 1876 0

Video: درس خارج فقه

<p align="left" dir="RTL">درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.10.26</p>

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.10.26

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر