اطلاع رسانی در کنگره مهم است سخنرانی معظم له در پیش نشست های کنگره جلسه اول در محضر مرجعیت/تشکر دکتر رضایی و بیان معظم له در مورد احساس مسولیت اعضا وظایف حوزه علمیه فعالیت بیشتر در حوزه های علمیه علت حمله به مذهب توسط دشمنان

درس خارج فقه

158 روز قبل
0 31 1593 0

Video: درس خارج فقه

<p align="left" dir="RTL">درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.09.21</p>

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1396.09.21

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر