حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز فضای مجازی، شان یک ملت بزرگ نیست که نوکر بی اختیار ... مسولان حرف هاشون را یاد داشت کنند و بخونند تا گرفتار نشوند معصومین‌ خط‌ قرمز‌ ماست، کار‌ به‎ خط‎ قرمز نداشته باشید «نیة المؤمن خیر من عمله، و نیة الکافر شرّ من عمله»

#ایثار_ادامه_ دارد

ویدئو 3

عهد اربعینی، ایثار ادامه دارد
0 0 376

عهد اربعینی، ایثار ادامه دارد

0 0 376
Makarem.ir 19 روز قبل
عهد اربعینی
0 0 58997

عهد اربعینی

0 0 58997
Makarem.ir 110 روز قبل
#ایثار_ادامه_دارد...
0 0 26889

#ایثار_ادامه_دارد...

0 0 26889
Makarem.ir 142 روز قبل