حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز فضای مجازی، شان یک ملت بزرگ نیست که نوکر بی اختیار ... مسولان حرف هاشون را یاد داشت کنند و بخونند تا گرفتار نشوند معصومین‌ خط‌ قرمز‌ ماست، کار‌ به‎ خط‎ قرمز نداشته باشید «نیة المؤمن خیر من عمله، و نیة الکافر شرّ من عمله»

شناخت جریان های تکفیری

ویدئو 0

نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

ویدئو 2

The International Congress on the Role of the Shi‘a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences
0 0 41

The International Congress on the Role of the Shi‘a in the Advent and Advancement of Islamic Sciences

0 0 41
Makarem.ir 6 روز قبل
کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی
0 0 62

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

0 0 62
Makarem.ir 8 روز قبل