حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر علوم و معاونان معرفی مرکز حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله) رد شایعات مطرح شده پیرامون تجارت شکر ، سهام شرکت قند دزفول و ارتباط معظم له با آقای مدلل باید امکانات لازم برای تسهیل دسترسی و ورود به فضای مجازی ملی از سوی دستگاه های ذیربط فراهم شود بی تفاوتی مسؤولين نسبت به فضای مجازی مایه تاسف است/ ایران کشوری اسلامی است نه سکولار تخلفات کلان سبب بدبینی مردم می شود

مسجد

تصویر 10

احکام ویژه - مسجد
0 0 1

احکام ویژه - مسجد

0 0 1
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 3

احکام ویژه - مسجد

0 0 3
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 2

احکام ویژه - مسجد

0 0 2
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 2

احکام ویژه - مسجد

0 0 2
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 3

احکام ویژه - مسجد

0 0 3
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 1

احکام ویژه - مسجد

0 0 1
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 3

احکام ویژه - مسجد

0 0 3
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 2

احکام ویژه - مسجد

0 0 2
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 2

احکام ویژه - مسجد

0 0 2
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل
احکام ویژه - مسجد
0 0 2

احکام ویژه - مسجد

0 0 2
احکام ویژه - مسجد
Makarem.ir 39 روز قبل