حدیث 123 نهج الفصاحه خاتم انبیا اختلاف طبقاتی حدیث اخلاقی از پیغمبر در مورد سهل گیری تاکید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر بهره‌گیری سازمان تبلیغات از ظرفیت عظیم حوزه های علمیه روا نیست زائران اربعین در مرزها دچار مشکل باشند خداوند بنده ای را که سخت گیر نیست دوست دارد اسلام چند باب دارد افضل آن توحید است و کم ترین آن رفع مانع از جاده مسلمین است

ســال1390

ویدئو 10

جلسه اول - 90/01/25
0 0 1274

جلسه اول - 90/01/25

0 0 1274
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه دوم - 90/02/01
0 0 1284

جلسه دوم - 90/02/01

0 0 1284
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه سوم - 90/02/08
0 0 1348

جلسه سوم - 90/02/08

0 0 1348
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه چهارم - 90/02/22
0 0 1347

جلسه چهارم - 90/02/22

0 0 1347
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه پنجم - 90/02/29
0 0 1303

جلسه پنجم - 90/02/29

0 0 1303
Makarem.ir 7 سال قبل
جلسه ششم - 90/03/05
0 0 1372

جلسه ششم - 90/03/05

0 0 1372
Makarem.ir 7 سال قبل