جشن عید غدیر در نقاط مختلف کشور مخصوصا مناطق محروم توسط  موسسه خیریه- فرهنگی مسجد و مدرسه 110 دلیل لفظی ولایت فقیه حدیث 6 باب یک کتاب امر به معروف جلد 11 ص  359 رفع شبهه معظم له در مورد طب اسلامی و دیدار ایشان با وزیر بهداشت حاکم شرع می تواند تجارت اموال غیب و قصر را نیز بکند؟ دعای معظم له برای مسافرین بر و بحر چرایی لزوم انتخابات برای ولی فقیه؟

رمضان - 1429

صوت 22

روز پنجم
1 0 3001

روز پنجم

1 0 3001
Makarem.ir 8 سال قبل
روز ششم
0 0 1793

روز ششم

0 0 1793
Makarem.ir 8 سال قبل
روز هفتم
0 0 1688

روز هفتم

0 0 1688
Makarem.ir 8 سال قبل
روز هشتم
0 0 2070

روز هشتم

0 0 2070
Makarem.ir 8 سال قبل
روز نهم
0 0 1742

روز نهم

0 0 1742
Makarem.ir 8 سال قبل
روز دهم
0 0 1627

روز دهم

0 0 1627
Makarem.ir 8 سال قبل
روز دوازدهم
0 0 1618

روز دوازدهم

0 0 1618
Makarem.ir 8 سال قبل
روز سيزدهم
0 0 1542

روز سيزدهم

0 0 1542
Makarem.ir 8 سال قبل
روز چهاردهم
0 0 1067

روز چهاردهم

0 0 1067
Makarem.ir 8 سال قبل
روز پانزدهم
0 0 1075

روز پانزدهم

0 0 1075
Makarem.ir 8 سال قبل
روز شانزدهم
0 0 991

روز شانزدهم

0 0 991
Makarem.ir 8 سال قبل
روز هفدهم
0 0 1043

روز هفدهم

0 0 1043
Makarem.ir 8 سال قبل