جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

سیاسی

آفات صفات نیکو

189 روز قبل
0 290 63 0

Video: آفات صفات نیکو

<p>قال رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم:</p> <p><span class="st"><span dir="rtl">آفَةُ الشَّجاعَةِ البَغىُ </span></span>(ظلم آفت شجاعت است.) <span class="st"><span dir="rtl">وَ آفَةُ الحَسَبِ الاِفتِخارُ </span></span> (فخر فروشی و خود برتربینی آفت حسب و نام نیک و خانواده ی نیک و ارزش های نسبی است.) <span class="st"><span dir="rtl">وَ آفَةُ السَّماحَةِ المَنُّ</span></span> (منت گذاشتن آفت سخاوت است.)</p>

قال رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم:

آفَةُ الشَّجاعَةِ البَغىُ (ظلم آفت شجاعت است.) وَ آفَةُ الحَسَبِ الاِفتِخارُ (فخر فروشی و خود برتربینی آفت حسب و نام نیک و خانواده ی نیک و ارزش های نسبی است.) وَ آفَةُ السَّماحَةِ المَنُّ (منت گذاشتن آفت سخاوت است.)

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر