اخلاق حسنه گام دوم انقلاب کلامی پیرامون حلول ماه رجب زمینه ساز ظهور مشکلات دستگاه قضا چهله حکمت

دروس و دیدارها

درس خارج فقه

270 روز قبل
0 155 1977 0

Video: درس خارج فقه

<p align="left" dir="RTL">درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1398.02.09</p>

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1398.02.09

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر