اخلاق حسنه گام دوم انقلاب کلامی پیرامون حلول ماه رجب زمینه ساز ظهور مشکلات دستگاه قضا چهله حکمت

دروس و دیدارها

درس خارج فقه

285 روز قبل
0 132 1887 0

Video: درس خارج فقه

<p align="left" dir="RTL">درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1398.01.18</p>

درس خارج فقه:مباحث خیارات مورخه 1398.01.18

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر