حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز فضای مجازی، شان یک ملت بزرگ نیست که نوکر بی اختیار ... مسولان حرف هاشون را یاد داشت کنند و بخونند تا گرفتار نشوند معصومین‌ خط‌ قرمز‌ ماست، کار‌ به‎ خط‎ قرمز نداشته باشید «نیة المؤمن خیر من عمله، و نیة الکافر شرّ من عمله»

توصیه های معظم له

اهم مسائل پیاده روی اربعین

8 روز قبل
0 29 55 0

Video: اهم مسائل پیاده روی اربعین

<p>***درست شود*****اهم مسائل پیاده روی اربعین</p>

***درست شود*****اهم مسائل پیاده روی اربعین

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر