روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

آیت فقاهت

تدریس چهار دوره اصول و چاپ انوار الاصول

194 روز قبل
0 550 52 0

Video: تدریس چهار دوره اصول و چاپ انوار الاصول

<p>تدریس چهار دوره اصول و چاپ انوار الاصول توسط معظم له</p>

تدریس چهار دوره اصول و چاپ انوار الاصول توسط معظم له

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر