روز مادر مبارک باد حدیثی در حالات امام باقر و کار کردن , و برخورد با صوفی حدیث امام صادق علیه السلام در مورد کار کردن جوانان بازنشسته شدن از شغلی معناش بی کاری نیست. حضور خانم ها در زیارت اربعین توصیه معظم له برای خلاصه کردن کار دولت در سه چیز

مستند آیت فقاهت

گرفتن اجازه اجتهاد در 24 سالگی از مراجع نجف

101 روز قبل
0 704 65 0

Video: گرفتن اجازه اجتهاد در 24 سالگی از مراجع نجف

<p>گرفتن اجازه اجتهاد از آیت الله اصطهباناتی و آیت الله کاشف الغطا از مراجع نجف در سن 24 سالگی توسط معظم له</p>

گرفتن اجازه اجتهاد از آیت الله اصطهباناتی و آیت الله کاشف الغطا از مراجع نجف در سن 24 سالگی توسط معظم له

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر