زندانیان مهریه اربعین سند عشق 5 چالش اهداء خون اربعین سند عشق 4 اربعین سند عشق 3 معظم له در ششمین همایش انجمن علمی تبلیغ و ارتباطات حوزه

موشـن گرافیک

عهد اربعینی

1 سال قبل
0 59245 1:50 0

Video: عهد اربعینی

<p>انتظار واقعی، ناراحتی از وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.<br /> و انتظار حڪومت عدل جهانی امام زمان به معنای نفی وضع نامطلوب جهان امروز و میل به وضع بهتر است.</p>

انتظار واقعی، ناراحتی از وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.
و انتظار حڪومت عدل جهانی امام زمان به معنای نفی وضع نامطلوب جهان امروز و میل به وضع بهتر است.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر