جریمه دیرکرد مدح امیرالمومنین علی علیه السلام نفاق حمایت از کالای ایرانی تواضع معلّم و متعلّم تقدیر از عزاداران حسینی

پرهیز از تفرقه افکنی ها

4 سال قبل
0 20144 103 0

Video: پرهیز از تفرقه افکنی ها

<p>به زبان آوردن مطالبی که کینه ها رو برانگیخته می کند یکی از وسایلی است که دشمن بیشترین استفاده رو از آن می کند.</p>

به زبان آوردن مطالبی که کینه ها رو برانگیخته می کند یکی از وسایلی است که دشمن بیشترین استفاده رو از آن می کند.

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر