شناخت جریان های افراطی و تکفیری

آمریکا عامل اصلی قدرت یابی جریانهای تکفیری

2 سال قبل
0 14096 03:22 0

Video: آمریکا عامل اصلی قدرت یابی جریانهای تکفیری

مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ علت اصلی قدرت یابی جریانهای تکفیری در دهه اخیر حضور آمریکا در منطقه است
مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ علت اصلی قدرت یابی جریانهای تکفیری در دهه اخیر حضور آمریکا در منطقه است

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر