شناخت جریان های افراطی و تکفیری

مقدسات مسلمین لگدمال جهل وهابیت

2 سال قبل
0 14035 03:18 0

Video: مقدسات مسلمین لگدمال جهل وهابیت

مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ وهابیت تحت تاثیر آراء ابن تیمیه
مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ وهابیت تحت تاثیر آراء ابن تیمیه

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر