شناخت جریان های افراطی و تکفیری

آغاز یک انحراف

2 سال قبل
0 14127 03:15 0

Video: آغاز یک انحراف

مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ ابن تیمیه ؛ رهبر علی الاطلاق تکفیری ها
مجموعه میراث شوم (مروری اجمالی بر تاریخچه جریان های تکفیری) ـــ ابن تیمیه ؛ رهبر علی الاطلاق تکفیری ها

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر