اخلاق حسنه گام دوم انقلاب کلامی پیرامون حلول ماه رجب زمینه ساز ظهور مشکلات دستگاه قضا چهله حکمت

سال 94-93

درس 148: 1394/03/19

4 سال قبل
0 1785 0

Video: درس 148: 1394/03/19

#مکارم #فقه #makarem #Feqh #فقهی
#مکارم #فقه #makarem #Feqh #فقهی

0 نظر

پاسخ

ارسال نظر