Video: Vəhdət

<p dir="ltr">Sizinlə d&uuml;şmən olmayanlarla hətta qeyri-m&uuml;səlmanlar olsa belə dostluq m&uuml;nasibəti qura bilərsiniz. Buna Quran ayələri dəlalət edir.</p>