Video: Təfriqəçilik

Müsəlmanlar arasında təfriqə və düşmənçilikdən söz açılır.